• kancelaria prawna poznań

  Miłosz Smura KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
  PORADY PRAWNE
  OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM

DOBRY RADCA PRAWNY POTRAFI POMÓC KLIENTOWI W TRUDNEJ SYTUACJI, DORADZIĆ W PODJĘCIU SŁUSZNYCH DECYZJI, ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO

Warto postawić na zaufanego specjalistę, który świadcząc kompleksową obsługę prawną firm, osób prywatnych, instytucji, trzyma się wysokich standardów wykonywanych usług.

Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje potrzebują fachowej porady oraz pomocy prawnej w najróżniejszych sytuacjach.


 

Zapraszamy do skorzystania z oferty kancelarii radcy prawnego Miłosza Smury. Nasze biuro mieści się w Poznaniu, ale zajmujemy się sprawami Klientów z całej Polski. Zakres i rodzaj świadczonych przez nas usług i porad prawnych jest bardzo szeroki. Dlatego w każdym przypadku indywidualnie dopasowujemy ofertę do potrzeb Klienta.

Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail lub telefonicznie w celu zadania pytania, wyjaśnienia wątpliwości lub umówienia się na spotkanie.

obsługa prawna firm poznań

Klienci indywidualni

 

W ramach obsługi prawnej spraw, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zapewniamy przede wszystkim: konsultacje i porady prawne, sporządzanie umów i pism oraz prowadzenie postępowań w szerokim zakresie.

 

porady prawne poznań

Klienci instytucjonalni

 

Reprezentujemy przedsiębiorców, najróżniejsze instytucje i firmy przed sądami oraz organami administracji publicznej. Doradzamy i pomagamy w dochodzeniu praw i należności.

radca prawny poznań

Wynagrodzenie

 

Proponujemy naszym Klientom elastyczny sposób wynagradzania za nasze usługi. Honorarium można ustalić za daną sprawę, poradę czy opinię w formie ryczałtu bądź stawki godzinowej.

kancelaria prawna poznań

Kontakt

 

Każdy Klient może łatwo i szybko skontaktować się z naszą kancelarią prawną wysyłając wiadomość e-mail lub telefonicznie. Zapraszamy też do naszego biura.

 

PRIORYTETEM NASZEJ DZIAŁALNOŚCI JEST ŁĄCZENIE WYSOKICH STANDARDÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG Z PODSTAWOWYMI ZASADAMI KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ FIRM I OSÓB PRYWATNYCH, JAKIMI SĄ BUDOWANIE ZAUFANIA KLIENTA I POCZUCIA JEGO BEZPIECZEŃSTWA.

Nasze porady prawne umożliwiają Klientom podejmowanie odpowiednich decyzji. Kancelaria radcy prawnego Miłosza Smury oferuje obsługę prawną firm, osób prywatnych oraz najróżniejszych instytucji. Kancelaria świadczy usługi zarówno dla podmiotów, które oczekują jednorazowej porady, jak i kompleksowej obsługi w ramach okresowej lub stałej współpracy.

Co nas wyróżnia?

 • Rzetelność - dotrzymujemy ustalonych terminów, przestrzegamy umów zawartych z Klientami,
 • Wysoki poziom merytoryczny - wysokie kwalifikacje oraz nieustanne doskonalenie pozwalają na fachową obsługę najróżniejszych spraw,

 

 • Doświadczenie - wykształcenie, szkolenia oraz wiele pomyślnie zakończonych spraw budują naszą pozycję jako sprawdzonego i pewnego partnera,
 • Wszechstronność - zakres i rodzaj świadczonych usług i porad prawnych dostosowany jest za każdym razem do potrzeb indywidualnego Klienta i specyfiki zleconych zadań.

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych. Oferta Kancelarii w tym zakresie dotyczy spraw, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria m.in. wykonuje wskazane poniżej czynności:

 • konsultacje i porady prawne,
 • analiza i ocena stanu prawnego spraw,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów, wszelkiego rodzaju wniosków i innych dokumentów prawnych,
 • sporządzanie pozwów ( w tym pozew o zapłatę, pozew o rozwód, pozew o alimenty ),
 • sporządzanie pism w postępowaniu przed organami administracji oraz pism procesowych w sprawach przed sądem,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego, prowadzenie spraw rodzinnych w tym spraw rozwodowych, alimentacyjnych oraz dotyczących władzy rodzicielskiej, 
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego, 
 • prowadzenie spraw związanych z zasiedzeniem nieruchomości, 
 • prowadzenie spraw związanych ochroną prawa własności, 
 • prowadzenie spraw o odzyskanie wywłaszczonych nieruchomości, 
 • prowadzenie spraw EPU ( elektroniczne postępowanie upominawcze ), 
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, przed organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi i innymi podmiotami,
 • prowadzenie spraw z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa zobowiązań, prawa pracy, prawa bankowego, prawa - konsumenckiego, prawa administracyjnego w tym planowania przestrzennego i prawa budowlanego, wywłaszczenia nieruchomości, prawa rodzinnego,
 • doradztwo i opiniowanie dokumentacji w sprawach dotyczących prawa konsumenckiego,
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących ustanowienia oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych (między innymi: hipoteka, zastaw, użytkowanie, służebność), 
 • doradztwo prawne i pomoc w sprawach spadkowych, w tym w sporządzaniu testamentów, prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, prowadzenie spraw o zachowek, dział spadku, zapis, 
 • sporządzanie pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym ( w tym sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny ).


Klienci instytucjonalni

Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów instytucjonalnych, w tym osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Usługi prawne świadczone są zarówno dla przedsiębiorców, jak i organizacji społecznych oraz jednostek samorządowych. W ramach świadczonych usług Kancelaria m.in. wykonuje wskazane poniżej czynności:

 • reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej, w tym organami nadzoru państwowego
 • prowadzenie spraw cywilnych, gospodarczych, spraw w postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu rejestrowym oraz postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • sporządzanie pism przedsądowych oraz pism procesowych,
 • sporządzanie pozwów ( w tym pozew o zapłatę ),
 • reprezentowanie Klienta w pozasądowych postępowaniach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem,
 • udzielanie przedsiębiorcy oraz jego pracownikom porad prawnych oraz konsultacji,
 • pomoc w dochodzeniu należności od dłużników Klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • pomoc prawna w doborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie dokumentów koniecznych do rejestracji i wykreślenia podmiotów gospodarczych z właściwych rejestrów,
 • doradztwo prawne oraz opiniowanie dokumentów w sprawach związanych z ładem korporacyjnym,
 • prowadzenie spraw EPU ( elektroniczne postępowanie upominawcze ),
 • sporządzanie pism w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 • wydawanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, uchwał, protokołów, statutów, regulaminów, procedur oraz innej dokumentacji,
 • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami Klienta,
 • prowadzenie spraw i doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa handlowego, gospodarczego, prawa pracy, prawa bankowego, prawa konsumenckiego, prawa administracyjnego w tym planowania przestrzennego, prawa budowlanego, geologicznego i górniczego,
 • pomoc prawna w zakresie rejestrowania i przekształcania spółek,
 • doradztwo, przygotowywanie projektów i opiniowanie projektów dokumentacji w sprawach związanych z outsourcingiem usług,
 • prowadzenie spraw związanych ochroną prawa własności
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami,
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących ustanowienia oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych (między innymi: hipoteka, zastaw, użytkowanie, służebność),

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z Klientem

Przy ustalaniu wynagrodzenia brane są pod uwagę konkretne potrzeby Klienta, nakład pracy niezbędny do wykonania zlecenia oraz stopień skomplikowania sprawy

Wysokość wynagrodzenia określona zostaje przed przystąpieniem przez kancelarię prawną do świadczenia pomocy prawnej według przejrzystych zasad.

Kancelaria proponuje kilka elastycznych metod rozliczeń:

 • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy, udzielenie porady, sporządzenie opinii,
 • miesięczny ryczałt niezależny od ilości poświęconego czasu,
 • wynagrodzenie uzależnione od liczby godzin poświęconych na wykonanie obsługi prawnej według ustalonej stawki godzinowej,
 • wynagrodzenie ryczałtowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem za pomyślny wynik sprawy,
 • wynagrodzenie określone według warunków szczegółowo uzgodnionych z Klientem.

Zaufali nam

doradcy prawni Poznań
Poznań prowadzenie EPU
sporządzanie umów Poznań
konsultacje prawne Poznań

KONTAKT

Miłosz Smura Kancelaria Radcy Prawnego

NIP: 972 10 54 893
REGON: 302569120

Siedziba / adres korespondencyjny:

Karpia 19a/27 61-619 Poznań

Biuro:

Gronowa 22 lok. 1203 61-655 Poznań

Spotkania z Klientami odbywają się w biurze położonym w Poznaniu przy ul. Gronowej 22 lok.1203.

W celu umówienia spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub na adres e-mail.